Hotline: (0299) 3 821825

Giới Thiệu Phòng KHTH - QLCL - CĐT

 PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG –

CHỈ ĐẠO TUYẾN (KHTH-QLCL-CĐT)

 

     Phòng KHTH-QLCL-CĐT của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

 

   I.NHÂN SỰ

     * Trưởng phòng:        THS.BS ÂU HỮU ĐỨC

     *  Phó trưởng phòng: BS. CKI NGUYỄN PHƯỚC TRÚC ĐÀO

                                       BS. CKI HUỲNH VIỆT LAM

     * Nhân sự:  21 ( Sau đại học 03 )

     Bao gồm các bộ phận :

+ KHTH-QLCL-CĐ

+Tổ tin học

+Tổ chăm sóc khách hàng

+ Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện

+ Tổ Kiểm soát hồ sơ bệnh án

 


                                    Tập thể nhân viên Phòng KHTH-QLCL-CĐT-ĐD                                                      

 

   II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

     *Chức năng:

     - Kế hoạch hoạt động của bệnh viện và các khoa phòng.

     - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

     - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

     - Đề xuất định hướng phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện và xây dựng chiến lược phát triển kỹ thuật cho các khoa trong bệnh viện.

     *Nhiệm vụ:

     - Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

     - Tổ chức, theo dõi, đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

     - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

     Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

     - Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện.

     - Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

     - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

     - Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

     - Xây dựng định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện để trình Ban Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

     - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

     - Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện

     - Hoạt động chỉ đạo tuyến :

          + Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

          + Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. 

          +Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

          + Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

          +Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện

 

   IV.HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC P. KHTH-QLCL-CĐT-ĐD:

     1/ TỔ TIN HỌC :

          - Quản lý theo dõi cập nhật và khắc phục sự cố phầm mềm Quản lý bệnh viện.

          - Quản lý Danh mục phục vụ hoạt động khám chữa bệnh trong bệnh viện.

          - Quản lý Server và hệ thống mạng, đảm bảo an ninh mạng, an toàn dữ liệu Y tế bệnh viện.

          - Quản lý cập nhật phần mềm tại Bệnh viện: Chấm công, Phẫu thuật thủ thuật, Quản lý khám chữa bệnh dịch vụ, Cấp thẻ tạm BHYT trẻ sơ sinh, Tai nạn, Giao nhận bệnh án, Giải phẫu bệnh, Nội soi tầm soát tử cung và Báo cáo giao ban...

          - Báo cáo hoạt động khám chữa bệnh BHYT theo (tháng, quí, năm).

          - Theo dõi sửa chữa và thay thế thiết bị tại bệnh viện.

 

Các thành viên tổ tin học

 

2/ TỔ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG:

 

Tổ chăm sóc khách hàng

 

     * Tổ trưởng tổ CSKH : ĐD. NGUYỄN THỊ MỸ THƯ

     * Nhiệm vụ của Tổ chăm sóc khách hàng :

      -  Hướng dẫn quy trình khám, chữa bệnh khi bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi.

     - Tổ CSKH có nhiệm vụ đón tiếp, chỉ dẫn người bệnh và người nhà người bệnh trong suốt quá trình khám, chữa bệnh tại bệnh viện (lấy số khám bệnh, nơi khám bệnh, làm các dịch vụ kỹ thuật, nơi thanh toán…).

     - Giải đáp những thắc mắc của người bệnh và người nhà người bệnh về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, về chuyển tuyến…

     -  Phân luồng khám bệnh giúp cho việc khám, chữa bệnh của bệnh nhân được nhanh chóng.

     -  Cung cấp thông tin về các dịch vụ khám chữa bệnh và điều trị. 

     - Tiếp nhận những ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người bệnh.

     -  Giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà người bệnh gặp phải trong quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện.

 

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825