Hotline: (0299) 3 821825

Giới Thiệu Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

      Khoa Kiễm soát nhiễm khuẩn Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Tỉnh Sóc Trăng được thành lập tháng 12 năm 2016 trên cơ sở tách ra từ Khoa KSNK BV Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Khoa có chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện. Các hoạt động cụ thể là giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý dụng cụ y tế, khử khuẩn và tiệt khuẩn VTYT, giặt là các đồ vải phẫu thuật cũng như đồ vải bệnh nhân và quản lý chất thải y tế… nhằm phục vụ người bệnh đến khám chữa bệnh, trước – sau phẫu thuật trong bệnh viện, trước – sau sanh và các dịch vụ khác. Khoa thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn thông tư số 18/ 2009/ TT- BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế. Với đội ngũ Công chức - Viên chức chuyên nghiệp năng động, nhiệt tình đối với người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân tại Bệnh Viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng, chúng tôi luôn mang đến sự phục vụ chu đáo nhất cho bệnh nhân.

I. NHÂN SỰ:

- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: 
    * 01 trưởng khoa: CNĐD Trương Thị Minh Nguyệt

    * Khoa gồm 03 tổ:
       Tổ Hành chính – giám sát.
       Tổ Thanh trùng
       Tổ Xử lý đồ vải- Chất thải Y tế 
- Nhân sự: 15 viên chức (Cử Nhân ĐD: 02, ĐD Trung Cấp: 04, Dược Sĩ Trung Học: 01, NV: 08)

 

Tập thể Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn. Ảnh: Khoa cung cấp.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

1) CHỨC NĂNG: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa chuyên môn thuộc khối Cận lâm sàng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và các nhiệm vụ quản lý khác được giao trong toàn bệnh viện.

2) NHIỆM VỤ:

a) Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế và trình Giám đốc (thủ trưởng) đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

c) Đầu mối phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:

- Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ khoa Vi sinh (xét nghiệm) và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

- Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

d) Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.

đ) Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn.

e) Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.

g) Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế. 

h) Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

i) Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.

+   Trang thiết bị:
 - Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (máy Autoclave):         03
 - Máy phun sương khử khuẩn môi trường không khí : 01
 - Máy hàn bao ép tiệt khuẩn:                                  01
 - Máy giặt công nghiệp cửa trước 35kg:                   03
 - Máy sấy đồ vải công nghiệp 35kg:                        03
 - Máy may:                                                          01

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. Hoạt động tổ thanh trùng:

Cung cấp dụng cụ tiệt khuẩn tại 100% khoa lâm sàng- Cận lâm sàng trong toàn bệnh viện

Cung cấp vật tư tiêu hao thanh trùng cho Khoa Dược  quản lý để đảm bảo công tác cung ứng gòn gạc các loại cho toàn bệnh viện.

 

Quá trình chuẩn bị gòn gạc tiệt khuẩn của Khoa KSNK. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

Xử lý dụng cụ tập trung tại phòng thanh trùng, đóng gói , tiệt khuẩn dụng cụ và cung cấp cho tất cả các khoa trong bệnh viện.

 

Đóng gói VTYT  trước khi tiệt khuẩn của Khoa KSNK. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

Quá trình tiệt khuẩn của Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

Lưu trữ dụng cụ sau tiệt khuẩn của Khoa KSNK. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

Cung cấp gạc vô trùng phẫu thuật cho Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức thực hiện các trường hợp phẫu thuật hở và nội soi.

 

Chuẩn bị gạc phẫu thuật của Khoa KSNK. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

Cung cấp chai xét nghiệm nước tiểu, dịch cho Khoa Xét nhiệm.

Hoạt động tổ Xử lý đồ vải – chất thải y tế.

- Hàng ngày  nhận đồ vải  đã qua sử dụng phục vụ người bệnh tại các khoa lâm sàng, xử lý theo đúng quy trình . Giao  đồ vải sạch cho tất cả các khoa trong toàn bệnh viện, đảm bảo đồ vải sạch, an toàn theo quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn.

 

Quá trình xử lý đồ vải Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

- Hàng ngày  giao nhận đồ vải phẫu thuật, thủ thuật tại các khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức, Khoa Sanh, Cấp cứu tổng hợp. Đảm bảo xừ lý đúng quy trình xử lý đồ vải nhiễm. Bàn giao đồ vải sạch an toàn phục vụ công tác phẫu thuật, thủ thuật của bệnh viện.

 

Chuẩn bị đồ vải sạch trước khi cung cấp về Khoa Lâm Sàng. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

- Thực hiện phun khử khuẩn không khí, bề mặt môi trường cho các khoa phòng trọng điểm trong bệnh viện định kỳ và đột xuất.

 

Thực hiện phun khử khuẩn không khí, bề mặt môi trường. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

- Giặt đồ vải nhân viên định kỳ.

- Vận hành hệ thống xử lý chất thải.

- Quản lý chất thải y tế theo Thông tư 58/2015/TT-BYT-BTNMT.

2. Hoạt động Hành chính -giám sát:

Triển khai thực hiện bộ tiêu chi chất lượng bệnh viện Mục C4 về công tác phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn

Triển khai thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện và các quy định về công tác KSNK của Bộ Y tế , các cơ quan chức năng có liên quan khác.

Kiểm tra định kỳ và đột xuất về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa phòng.

Giám sát việc thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, tuân thủ vệ sinh tay.

Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

Tham gia báo cáo chuyên đề về Kiểm soát nhiễm khuẩn trong sinh hoạt khoa học kỹ thuật của BV, sinh hoạt chuyên đề Điều dưỡng.

Mở các lớp tập huấn về Kiểm soát nhiễm khuẩn , quản lý chất thải y tế cho:

Nhân viên khoa KSNK.

Mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Nhân viên toàn bệnh viện.

 

Tập huấn kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. Hình: Khoa Cung Cấp. 

 

Tập huấn kiến thức về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. Hình: Khoa Cung Cấp

 

Tham gia tập huấn các bệnh viện tuyến dưới theo kế hoạch của Sở Y tế.

 

Tập huấn các bệnh viện tuyến dưới theo kế hoạch của Sở Y tế. Hình: Khoa Cung Cấp

 

Tập huấn các bệnh viện tuyến dưới theo kế hoạch của Sở Y tế. Hình: Khoa Cung Cấp

 

Tập huấn các bệnh viện tuyến dưới theo kế hoạch của Sở Y tế. Hình: Khoa Cung Cấp

 

Tập huấn các bệnh viện tuyến dưới theo kế hoạch của Sở Y tế. Hình: Khoa Cung Cấp

 

Tổ chức công tác điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện, báo cáo và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học về Kiểm soát nhiễm khuẩn.

 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế.
- Xây dựng các quy trình, bảng kiểm tra phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Liên tục cập nhật các kiến thức mới, tập trung nâng cao các nội dung đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
- Liên tục cập nhật các kỹ thuật mới và xây dựng các quy trình làm sạch, khử khuẩn, đóng gói, tiệt khuẩn dụng cụ, quản lý đồ vải.
- Điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện: Tỷ lệ nhiễm khuẩn chung và nhiễm khuân các vị trí, cơ quan.
- Xây dựng mô hình Đơn vị Tiệt khuẩn trung tâm (CSSD) đạt tiêu chuẩn.
- Quản lý theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện./.

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825