Hotline: (0299) 3 821825

PHÁT HIỆN THAI NHI VÔ SỌ

PHÁT HIỆN THAI NHI VÔ SỌ ...

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 ...

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018 ...

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4 ...

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 5

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 5 ...

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6 ...

BAN HÀNH THÔNG TIN THUỐC SỐ 1

BAN HÀNH THÔNG TIN THUỐC SỐ 1 ...

Hướng dẫn hoạt động giám sát ADR và một số thông tin về an toàn thuốc

Hướng dẫn hoạt động giám sát ADR và một số thông tin về an toàn thuốc ...

Cách dùng và thời điểm dùng thuốc

Cách dùng và thời điểm dùng thuốc ...

Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc

Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc ...

Pessary trong điều trị Sa tạng chậu

Pessary trong điều trị Sa tạng chậu ...

HƯỚNG DẪN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

HƯỚNG DẪN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825