Hotline: (0299) 3 821825

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI ...

Lịch trực tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020

Lịch trực tuần từ 21/9/2020 đến 27/9/2020 ...

Lịch trực tuần từ 14/9/2020 đến 20/9/2020

Lịch trực tuần từ 14/9/2020 đến 20/9/2020 ...

Lịch trực tuần từ 07/9/2020 đến 13/9/2020

Lịch trực tuần từ 07/9/2020 đến 13/9/2020 ...

Lịch trực tuần từ 31/8/2020 đến 06/9/2020

Lịch trực tuần từ 31/8/2020 đến 06/9/2020 ...

Lịch trực tuần từ 24/8/2020 đến 30/8/2020

Lịch trực tuần từ 24/8/2020 đến 30/8/2020 ...

Thông báo di dời Bệnh viện về cơ sở mới

Thông báo di dời Bệnh viện về cơ sở mới ...

Chăm sóc trẻ sinh non bằng phương pháp Kangaroo

Chăm sóc trẻ sinh non bằng phương pháp Kangaroo ...

Lịch trực tuần từ 17/8/2020 đến 23/8/2020

Lịch trực tuần từ 17/8/2020 đến 23/8/2020 ...

VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Về việc bán thanh lý công cụ dụng cụ đã qua sử dụng ...

Lịch trực tuần từ 10/08/2020 đến 16/08/2020

Lịch trực tuần từ 10/08/2020 đến 16/08/2020 ...

Lịch trực tuần từ 03/8/2020 đến 09/8/2020

Lịch trực tuần từ 03/8/2020 đến 09/8/2020 ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825