Hotline: (0299) 3 821825

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 4 ...

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 5

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 5 ...

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6

THÔNG TIN THUỐC THÁNG 6 ...

BAN HÀNH THÔNG TIN THUỐC SỐ 1

BAN HÀNH THÔNG TIN THUỐC SỐ 1 ...

Hướng dẫn hoạt động giám sát ADR và một số thông tin về an toàn thuốc

Hướng dẫn hoạt động giám sát ADR và một số thông tin về an toàn thuốc ...

Cách dùng và thời điểm dùng thuốc

Cách dùng và thời điểm dùng thuốc ...

Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc

Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc ...

Thông tin thuốc số 1

Thông tin thuốc số 1 ...

Thông tin thuốc số 2

Thông tin thuốc số 2 ...

Thông tin thuốc số 3

Thông tin thuốc số 3 ...

Thông tin về thuốc

Thông tin về thuốc ...

Thông tin thuốc tháng 2

Thông tin thuốc tháng 2 ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825