Hotline: (0299) 3 821825

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định hợp nhất 04/NĐHN-BNV (Hợp đồng lương khoán) Trông giữ xe nhân viên

xem chi tiết tại đây

Bạn có thích bài viết này?

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825