Hotline: (0299) 3 821825

Thông báo về việc gia hạn thời gian chào giá mua phế liệu

Thông báo về việc gia hạn thời gian chào giá mua phế liệu ...

Về việc chào giá sửa chữa thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt AKR 100L

Về việc chào giá sửa chữa thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt AKR 100L (Máy hấp rác số 1) ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825