Hotline: (0299) 3 821825

Thông báo mời chào giá sửa chữa máy hấp rác

Thông báo mời chào giá sửa chữa máy hấp rác ...

THÔNG BÁO KHÁM SÀNG LỌC BỆNH TIM CHO TRẺ EM NĂM 2020 (Lần 2)

Thông báo khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2020 (lần 2) ...

THÔNG BÁO KHÁM SÀNG LỌC BỆNH TIM CHO TRẺ EM NĂM 2020

Thông báo khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2020. ...

CỨU THÀNH CÔNG TRƯỜNG HỢP NGUY KỊCH

CỨU THÀNH CÔNG TRƯỜNG HỢP NGUY KỊCH ...

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

Kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2020 ...

Thông báo tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng lao động ...

Thông báo chào giá sữa chữa

Thông báo chào giá sữa chữa ...

Thông báo việc chào giá sửa chữa

Thông báo việc chào giá sửa chữa ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÁNH THÀNH BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN - NHI ...

Thông báo di dời Bệnh viện về cơ sở mới

Thông báo di dời Bệnh viện về cơ sở mới ...

VỀ VIỆC BÁN THANH LÝ CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Về việc bán thanh lý công cụ dụng cụ đã qua sử dụng ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ SỬA CHỮATHIẾT BỊ KHỬ KHUẨN KẾT HỢP NGHIỀN CẮT AKR 100L (LẦN 2)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ SỬA CHỮATHIẾT BỊ KHỬ KHUẨN KẾT HỢP NGHIỀN CẮT AKR 100L (LẦN 2) ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825