Hotline: (0299) 3 821825

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ SỬA CHỮATHIẾT BỊ KHỬ KHUẨN KẾT HỢP NGHIỀN CẮT AKR 100L (LẦN 2)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ SỬA CHỮATHIẾT BỊ KHỬ KHUẨN KẾT HỢP NGHIỀN CẮT AKR 100L (LẦN 2) ...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA CHẤT THẢI TÁI CHẾ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÀO GIÁ MUA CHẤT THẢI TÁI CHẾ ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 ...

Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng

Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng ...

Thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018

Thông báo kết quả tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2018 ...

Thông tư Số: 44/2017/TT-BYT của Bộ Y tế

Thông tư Số: 44/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ...

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG ...

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825