Hotline: (0299) 3 821825

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 5/2020

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 5/2020 ...

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI SÓC TRĂNG PHỐI HỢP CÙNG BVĐK QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ TỔ CHỨC BUỔI HỘI THẢO KHOA HỌC

BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI SÓC TRĂNG PHỐI HỢP CÙNG BVĐK QUỐC TẾ S.I.S CẦN THƠ TỔ CHỨC BUỔI HỘI THẢO KHOA HỌC ...

Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tham gia hưởng ứng phong trào "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam "

Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng tham gia hưởng ứng phong trào "Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam " ...

Sinh hoạt chuyên đề “Kỹ thuật đặt và lưu catheter động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn”

Sinh hoạt chuyên đề “Kỹ thuật đặt và lưu catheter động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn” ...

Sinh hoạt chuyên đề “Chăm sóc bệnh nhân hôn mê”

Sinh hoạt chuyên đề “Chăm sóc bệnh nhân hôn mê” ...

Sinh hoạt chuyên đề “Giới thiệu một số dịch vụ đã được triển khai tại khoa phụ HP-HS Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng”

Sinh hoạt chuyên đề “Giới thiệu một số dịch vụ đã được triển khai tại khoa phụ HP-HS Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng” ...

Sinh hoạt chuyên đề “Rối loạn chức năng sàn chậu và cách chăm sóc”

Sinh hoạt chuyên đề “Rối loạn chức năng sàn chậu và cách chăm sóc” ...

Hội nghị khoa học Sản Nhi - Giao ban tuyến năm 2019

Hội nghị khoa học Sản Nhi - Giao ban tuyến năm 2019 ...

Tổ chức họp mặt chào mừng ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tổ chức họp mặt chào mừng ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 ...

HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH – KỸ THUẬT VIÊN GIỎI NĂM 2019

HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH – KỸ THUẬT VIÊN GIỎI NĂM 2019 ...

HỘI THẢO CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SẢN – PHỤ KHOA VÀ NHI KHOA

HỘI THẢO CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SẢN – PHỤ KHOA VÀ NHI KHOA ...

THÔNG BÁO HỘI THẢO CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SẢN - PHỤ KHOA VÀ NHI KHOA NĂM 2019

THÔNG BÁO HỘI THẢO CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ SẢN - PHỤ KHOA VÀ NHI KHOA NĂM 2019 ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825