Hotline: (0299) 3 821825

Thông báo giá đề án dịch vụ KCB theo yêu cầu áp dụng thí điểm tại Bệnh viện

Tải chi tiết tại đây:

1. Thông báo

2. Giá đề án dịch vụ KCB

Bạn có thích bài viết này?

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825