Hotline: (0299) 3 821825

Thông báo giá đề án dịch vụ KCB theo yêu cầu áp dụng thí điểm tại Bệnh viện

Thông báo giá đề án dịch vụ KCB theo yêu cầu áp dụng thí điểm tại Bệnh viện ...

THÔNG BÁO ÁP DỤNG GIÁ VIỆN PHÍ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT

THÔNG BÁO ÁP DỤNG GIÁ VIỆN PHÍ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT ...

Tăng giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 20/8/2019

Tăng giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 20/8/2019 ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825