Hotline: (0299) 3 821825

Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em dưới 14 tuổi tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trẻ em dưới 14 tuổi tại xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. ...

Khám, tư vấn chế độ dinh dưỡng và răng miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi

Khám, tư vấn chế độ dinh dưỡng và răng miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi ...

Noel yêu thương tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng

Noel yêu thương tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng ...

Đoàn cơ sở Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tổ chức chuyến về nguồn cho các bạn đoàn viên, thanh niên tại tỉnh Đồng Tháp

Đoàn cơ sở Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi tổ chức chuyến về nguồn cho các bạn đoàn viên, thanh niên tại tỉnh Đồng Tháp ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825