Hotline: (0299) 3 821825

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 5/2020

SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁNG 5/2020 ...

Sinh hoạt chuyên đề “Kỹ thuật đặt và lưu catheter động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn”

Sinh hoạt chuyên đề “Kỹ thuật đặt và lưu catheter động mạch đo huyết áp động mạch xâm lấn” ...

Sinh hoạt chuyên đề “Chăm sóc bệnh nhân hôn mê”

Sinh hoạt chuyên đề “Chăm sóc bệnh nhân hôn mê” ...

Sinh hoạt chuyên đề “Giới thiệu một số dịch vụ đã được triển khai tại khoa phụ HP-HS Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng”

Sinh hoạt chuyên đề “Giới thiệu một số dịch vụ đã được triển khai tại khoa phụ HP-HS Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi Sóc Trăng” ...

Sinh hoạt chuyên đề “Rối loạn chức năng sàn chậu và cách chăm sóc”

Sinh hoạt chuyên đề “Rối loạn chức năng sàn chậu và cách chăm sóc” ...

HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH – KỸ THUẬT VIÊN GIỎI NĂM 2019

HỘI THI TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH – KỸ THUẬT VIÊN GIỎI NĂM 2019 ...

KỸ NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ GIAO TIẾP

KỸ NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ GIAO TIẾP ...

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LẠI CHO NHÂN VIÊN 2019

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA SẢN NHI TỔ CHỨC ĐÀO TẠO LẠI CHO NHÂN VIÊN 2019 ...

Sinh hoạt chuyên đề Điều Dưỡng “Hệ thống mạch máu và kỹ thuật chích kim tĩnh mạch”

Sinh hoạt chuyên đề Điều Dưỡng “Hệ thống mạch máu và kỹ thuật chích kim tĩnh mạch” ...

Sinh hoạt chuyên đề Điều Dưỡng “Lồng ruột ở trẻ em và cách chăm sóc”

Sinh hoạt chuyên đề Điều Dưỡng “Lồng ruột ở trẻ em và cách chăm sóc” ...

Sinh hoạt chuyên đề Điều Dưỡng “Gây tê tủy sống”

Sinh hoạt chuyên đề Điều Dưỡng “Gây tê tủy sống” ...

Sinh hoạt chuyên đề Điều Dưỡng “Vai trò của nhũ ảnh trong tầm soát ung thư vú”

Sinh hoạt chuyên đề Điều Dưỡng “Vai trò của nhũ ảnh trong tầm soát ung thư vú” ...

Tư vấn khách hàng
(0299) 3 821825